2017 m. birželio 30 d., penktadienis

Projektas „Ištakų beieškant"


Birželio 26 d. mokykloje viešėjo Nemuno euroregiono Marijampolės skyriaus​, Gardino, Suvalkų ir Karaliaučiaus bendro projekto 
​​
Ištakų beieškant" vieni iš dalyvių- Karaliaučiaus krašto Lazdynų/Krasnoznamensko rajono lietuvių liaudies ansamblis 
​Malūnėlis". Ansamblio vadovė Alma Janvariova​ yra kilusi iš mūsų krašto, todėl jaučia Marijampolei itin šiltus sentimentus, kalba taisyklinga lietuviška kalba. Grupę lydėjo Lietuvių bendruomenės Karaliaučiaus krašte pirmininkas Sigitas Šanborskis. Renginyje taip pat dalyvavo Nemuno euroregiono Marijampolės skyriaus direktorius Gintaras Skamaročius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys Alvydas Kirkliauskas, TAU universiteto direktorė Ona Sakalauskienė ir etnografinis ansamblis Senpilė, meno mokyklos mokytojai ir mokiniai. Svečiai iš Karaliaučiaus krašto surengė labai šiltą pasirodymą, nors nė vienas iš dalyvių jau nekalba lietuviškai, tai trečioji lietuvių karta, tačiau savo senolių kalbą neblogai supranta, visas dainas atliko tik lietuviškai, šoko lietuvių tautinius šokius, mat šalia dalyvavimo ansamblio 
​Malūnėlis" veikloje, dar visi papildomai mokosi lietuvių kalbos, nors jų šeimose ji jau nevartojama. Repertuare nuskambėjo 23 kūriniai. Po koncerto prie arbatos puodelio dalindamiesi įspūdžiais, visi vylėsi, kad tai dar viena naujo bendradarbiavimo pradžia su išeivijos atstovais.