2017 m. vasario 21 d., antradienis

 AKORDEONO MUZIKOS POPIETĖ
 Koncertavo Kauno I muzikos mokyklos ir J.Gruodžio koncervatorijos moksleiviai
2017-02-21


2017 m. vasario 8 d., trečiadienis

                                             
DAILĖS OLIMPIADA 2017

„PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“